Voi Justus, mikä palvelu

SAMKissa otettiin Justus – julkaisutietojen tallennuspalvelu käyttöön elokuussa 2017. Halusimme kiirehtiä käyttöönottoa, sillä entinen exceleihin ja xml-siirtoon pohjautunut tapa oli hyvin työllistävä ja vaati käsityötä. Uutta julkaisujen keräämistä valmisteltiin hyvässä yhteistyössä kirjaston ja viestinnän kesken. Justus-palvelun ajatus on saada henkilöstön tekemät julkaisut entistä nopeammin näkyville Juuli-julkaisutietoportaalin kautta. Toinen lähtökohta on tarve saada tiedot syötettyä ajantasaisesti Virta-julkaisutietopalveluun ja sitä kautta OKM:n tilastoihin Vipuseen. 

Aluksi tutustuimme Justukseen syöttämällä alkuvuoden aikana jo ilmoitetut julkaisut. Tuossa vaiheessa paljastui monta keskeneräisyyttä palvelussa, mutta emme antaneet sen hämätä, vaan luotimme, että palvelusta vastaava CSC korjaa virheet ajallaan ja näinhän ajan myötä tapahtuikin. Työaikaa kului hiukan turhiin miettimisiin, mutta pikkuhiljaa loppuvuoden aikana toiminta hioutui ja saimme koko ajan laadukkaampaa metatietoa syötettyä.  Alun opettelun jälkeen julkaisutietojen tarkistaminen ja tallentaminen alkoi sujua aiempaa nopeammin ja rutiinilla. Julkaisutietojen tallennuslomakkeella oli joitakin pieniä puutteita, joita ei itse päässyt korjaamaan/muokkaamaan.

Työaikaa kului edellisvuosia vähemmän, lähinnä ylimääräisen käsityön vähentymisen takia. Justuksesta saadaan osa metatiedoista valmiina, mikä helpottaa työtä. Ajan säästö tulee oletettavasti lisääntymään, nyt kun palvelu näyttäisi olevan entistä paremmassa kuosissa. Virheiden määrä saadaan Justuksen avulla pienemmäksi, eikä jälkikäteistarkistuksille Virrassa ole siis niin paljon tarvetta kuin aikaisemmin. 

Saimme 2017 vietyä Justuksen kautta Virtaan ja Juuliin 222 julkaisun tiedot, ja niiden lisäksi vielä 25 kpl taiteellisia julkaisuja. 2018 kehitysaskeleina Justuksessa on tiedossa taiteellisten julkaisujen syöttölomake (otettu käyttöön maaliskuussa 2018) ja Theseus-integraatio. Jälkimmäistä valmistellaan, sen toteutuminen menee loppuvuoteen ja silloin pitäisi mahdollistua julkaisujen automaattinen rinnakkaistallennus Theseukseen Justuksen syöttölomakkeen kautta. 

Kirjoittajat: Jussi Kärki ja Irina Vikman