Kirjaston taustajärjestelmä vaihtuu joulukuussa

SAMKin kirjasto ottaa joulukuussa käyttöön uudenaikaisen palvelualustan (Library Services Platform), Ex Libris -yhtiön Alman.

SAMKin kirjasto otti nykyisen Voyager-kirjastojärjestelmän käyttöön vuonna 2002. Voyager on kehitetty painetun aineiston hallintaan, niinpä sen seuraajaa alettiin etsiä jo useita vuosia sitten erilaisten hankkeiden kautta. Asiakasliittymänä on ollut v. 2014 lähtien Finna. Tavoitteena on käyttää Finnaa myös Alman kanssa, mutta testaamme samanaikaisesti myös toista asiakasliittymää. Korkeakoulukirjastot etsivät kansallisesti uutta järjestelmää, mutta kaikille sopivaa ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt. Lopputuloksena oli, että kenttä jakaantui kahteen osaan: toiset valitsivat taustajärjestelmäkseen avoimen lähdekoodin KOHAn – toiset taas valitsivat tarjouskilpailun kautta Alman. Huomattava ero entiseen toimintaan tulee siinäkin, että nyt ei ole enää kirjastojärjestelmän ympärille rakennettuja konsortioita. Alman perusajatus on tarjota integroitavuus muihin järjestelmiin erilaisten rajapintojen kautta ja  sen erityinen vahvuus on elektronisten aineistojen hallinta. Alman valintaprosessista voi katsoa tarkemmin vaikka mainiosta Karelia-ammattikorkeakoulun artikkelista.

SAMKin kirjastossa käyttöönottoprojekti alkoi maaliskuussa 2019 välittömästi hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Käyttöönotto etenee Ex Libriksen käyttöönottosuunnitelman mukaisesti niin, että joulukuussa 2019 lopetamme Voyagerin käytön ja siirrymme Almaan. Kevään ja kesän aika oli käyttöönottoprojektin käynnistämisen, organisoitumisen ja Almaan tutustumisen vaihetta. Saimme harjoitustietokannan käyttöön huhtikuun lopussa ja testikonversion jälkeen oman aineiston Almaan syyskuun lopussa, tällöin alkoi uusi vaihe testaamisessa ja asetusten tekemisessä. Testikonversion jälkeen loka-marraskuussa toteutetaan varsinainen käyttäjäkoulutus.

Järjestelmän vaihto etenee suunnitellusti, mutta syksyn 2019 aikana se tulee väistämättä näkymään kampuskirjastoissa henkilökunnan kiireenä ja lukuisina koulutuspäivinä. Pyrimme pitämään kirjastopalvelut mahdollisimman normaaleina. Käytännössä siirtymäaika on joulukuu, jolloin pystymme lainaamaan ja palauttamaan painettua aineistoa lähes normaalisti, mutta pysäytämme muutamiksi viikoiksi monia taustatoimintoja kuten aineistojen kuvailun ja hankinnan. Jouluun mennessä kaiken pitäisi olla valmista ja uuden lukukauden alkaessa tammikuussa 2020 olemme täysipainoisesti uuden Alma-palvelualustamme käyttäjiä.