Avointiede – Avoinkirjasto

Fairdata? Tutkimustietovaranto? Pysyvät tunnisteet? Rinnakkaistallennus? PlanS?

Näitä lyhenteitä ja termejä on viime aikoina alettu pohtia myös SAMKin kirjastossa. Avoimen tieteen ympärillä velloo nyt paljon ja olemme hypetyksen keskellä kirjastoissakin ihmeissämme siitä, mitä tuleman pitää ja mihin pitäisi ensimmäisenä tarttua. Kirjaston kannalta katsottuna olemme olleet tarkoituksella odottavalla kannalla, mutta pikku hiljaa on asioita otettava hallintaan.

Fairdata

Avoimen tieteen kehittämistä koordinoi Suomessa TSV (Tieteellisten Seurain Valtuuskunta), parhaiten kehityksestä pysyy ajan tasalla seuraamalla Avoimen tieteen nettisivua. Sieltä löytyy linjauksia, ohjeita, koulutuksia ja muuta asiaan liittyvää. Avoimen tieteen sivuston lisäksi tutkimusaineiston ohjeistusta on myös Fairdata-sivustolla. Vastaavasti SAMKin ohjeistusta ja toimintakulttuuria on koottu tänne. Avoimen tieteen kansallisia palveluja on tulossa niin tutkimusaineiston etsimiseen, hallinnoimiseen ja säilyttämiseen, kuvailuun kuin pitkäaikaissäilytykseenkin. Osassa näistä palveluista kirjastohenkilöstön perinteinen ammattiosaaminen on hyvinkin tärkeää, esimerkiksi metadatan ja asiasanoituksen/ontologioiden osalta, myös pitkäaikaissäilytyksen kehittämisessä kirjasto on ollut mukana KDK-hankkeen kautta.

Rinnakkaistallennus

Avoin julkaiseminen on kirjaston kannalta keskeisin alue lähitulevaisuudessa, amk-sektorilla Theseus on tässä erittäin keskeisessä osassa. Opinnäytetöitä on tallennettu avoimeen julkaisuarkistoon jo 2009 lähtien. Seuraavaksi olemme valmistelemassa prosessia, jossa esim. artikkelin kirjoittaja voisi tietojaan Justukseen syöttäessään tallentaa samalla artikkelista rinnakkaistallennuksen Theseukseen. Prosessi on toiminnassa keväällä 2019, sitä ennen pitää sopia vielä monta eri asiaa ja ratkaista teknisiä haasteita. Asioiden hiominen on vielä kesken, mutta kirjasto esim. voisi hoitaa tallennukset ja metadatan tarkistukset, kirjoittajan vastuulle jää huolehtia kustantajan kanssa oikeuksista ja tallennusluvista – toki tässäkin varmasti kirjastolla on avustava rooli.

PlanS

Tutkimusaineiston ja julkaisujen avaamisessa rahoittajilla on suuri merkitys. EU:n piirissä on vahva näkemys, että julkisella rahoituksella toteutetun tutkimuksen pitäisi olla vapaasti saatavissa – oli kyse sitten tutkimusdatasta tai julkaisuista. PlanS on julkilausuma, jonka mukaan rahoittajat pyrkivät toteuttamaan juuri tätä avoimuuden näkemystä. Suomesta PlanS:ään on sitoutunut esimerkiksi Suomen Akatemia.

Tutkimustietovaranto

Tutkimustietovaranto on paikka, jossa näiden edellä mainittujen palvelujen ja aineistojen metatiedot tullaan yhdistämään tavoitteen mukaisesti vuonna 2020.

Pysyvät tunnisteet

Orcid puolestaan on digitaalisten tutkijatunnusten kansainvälinen rekisteri. Suomessa Orcid-tunnuksia hallinnoidaan tutkijatunniste.fi -sivustolla. Ottamalla tämän tunnuksen käyttöön tutkija varmistaa, että hänen julkaisunsa ja tutkimushankkeensa yhdistyvät juuri oikeaan henkilöön. Pysyvien tunnusten käyttöä pyritään muutenkin edistämään, tutuinta lienevät julkaisuihin liittyvät tunnisteet DOI ja URN, joilla varmistetaan julkaisun löytyminen vaikka nettiosoite vaihtuisikin ajan myötä.

AMKien avoin TKI

Syksyllä 2018 alkoi Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hanke, jossa myös SAMK on aktiivisesti mukana. Tämän hankkeen (tuttavallisemmin AMKien avoin TKI) kautta kehitetään avoimuutta ja luodaan yhteistä toimintakulttuuria tässäkin esillä olleisiin kehittämiskohteisiin. Hankkeen teemoista moni osuu kirjastoon hyvin, parhaiten varmaankin “Aineistojen kestävä käyttö”. Myös amkien yhteisen palveluverkoston rakentamisessa kirjastolla on merkittävä rooli.

Olemme kirjastossa avoimen tieteen suhteen alkuvaiheessa, mutta näyttää siltä, että se tulee muuttamaan koko tutkimustyön ja julkaisemisen prosessia hyvinkin paljon. Samalla muuttuu myös kirjastohenkilöstön osaamisvaatimukset ja työnkuvat…