Theseus.fi muuttui – miten kävi opinnäytetöiden avoimuuden?

Syksyllä 2021 SAMKin opiskelijalle tehtiin mahdolliseksi opinnäytetyön julkaiseminen Theseus.fi-palvelun ns. käyttörajatussa kokoelmassa siten, että opinnäytetyö on luettavissa vain ammattikorkeakoulun verkossa, ei vapaasti netissä. Aavistelimme, että opinnäytetöiden helppo rajattu julkaiseminen saattaa hyvinkin räjähtää kasvuun.

Toisin kävi.

Neljä viidestä opiskelijasta julkaisee opinnäytetyönsä avoimesti netissä.

Vuonna 2022 noin neljä viidestä SAMKin opiskelijasta julkaisi opinnäytetyönsä avoimesti. Kutakuinkin joka viides valitsi Theseuksen käyttörajatun kokoelman.

Aikaisemmin opinnäytetyön saattoi toimittaa kirjastoon kansitettuna tulosteena, joka tuli lainattavaksi, tai julkaista avoimesti Theseuksessa. Tuolloin noin joka kuudes opiskelija valitsi kansitetun opinnäytetyön. Käyttörajattu julkaiseminen Theseuksessa korvasi kansitetun opinnäytetyön toimittamisen kirjastoon. Avoin julkaiseminen Theseuksessa on kuitenkin yhä lähes yhtä suosittua kuin aikaisemminkin.

Kun tarkastellaan eri ammattikorkeakouluja, käyttörajatun julkaisemisen suosio vaihtelee jonkin verran. Nyt on eletty vasta puolitoista vuotta käyttörajatun julkaisumahdollisuuden aikaa, ja ammattikorkeakoulut ovat ottaneet mahdollisuuden käyttöön eri aikoina. Tulevaisuus näyttää, muuttuuko opiskelijoiden suhtautuminen avoimeen julkaisemiseen.

SAMKin opinnäytetöiden määrä Theseuksessa on lisääntynyt vuosittain 800–1000 uudella opinnäytetyöllä. SAMKin opinnäytetöitä luettiin Theseuksessa 724 698 kertaa vuonna 2022. Theseuksen tilastoissa lukeminen tarkoittaa pdf-tiedoston avaamista tai lataamista.

Infograafi: Theseus Samkin opinnäytetöiden julkaisualustana. Kansitettuna tai Theseuksessa käyttörajattuna julkaistaan noin joka viides opinnäytetyö. Samkin opinnäytetöiden määrä Theseuksessa on lisääntynyt vuosittain 800–1000 uudella opinnäytetyöllä. Samkin opinnäytetöitä luettiin Theseus.fi-palvelussa 724 698 kertaa vuonna 2022.

Suosituimmat opinnäytetyöt

Luetuimmat SAMKin opiskelijoiden opinnäytetyöt Theseuksessa vuonna 2022:

1. Kaisa Virtanen: Rakennesuunnitelmien piirustusohje (5315 lukukertaa) https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111723048

2. Samuli Tammisto: Uudenlainen ratkaisu materiaalin siirtoon louhintatyömaalla (4079 lukukertaa) https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060816590

3. Janne Heino: EKG-opas hoitotyöhön 9Lives Oy:n ensihoitopalvelun yksiköille (3371 lukukertaa) https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201503062825

4. Sakari Kuosmanen: Sähköasennuksen mitoitus (2843 lukukertaa) https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020091620490

5. Christopher Klemm: Developing a startup business plan for a digital media company in the Finnish market (2751 lukukertaa) https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018092415349

Lisää aiheesta

Ensimmäiset kolme kuukautta käyttörajattuja opinnäytetöitä – miten sujui kirjastotyöntekijän mielestä? | kirjavaa.samk.fi

Avoin vai käyttörajattu kokoelma? | theseus.fi