Hankkeiden tiedonhaku haastaa ammattilaisen – case SUVAKE

Sairaanhoitajakoulutuksen uuden valintakoemenetelmän kehittäminen -hankkeessa (SUVAKE) oli tavoitteena kehittää valtakunnallisesti käyttöön otettava valintakoemenetelmä. Tämä sähköinen valintakoe oli käytössä marraskuussa neljässä ammattikorkeakoulussa, joista SAMK oli yksi. Tästä on kerrottu mm. SAMKin sivuilla 28.11.2016. Uudesta valintakokeesta on uutisoinut myös Yle 1.4.2017.

Oli mielenkiintoista ja haasteellista olla SAMKin kirjaston puolelta tukemassa SUVAKE-hanketta maaliskuusta 2015 huhtikuuhun 2016 asti – paljolti tietopalvelun keinoin. Tiilimäen kirjastossa haimme opettajille aineistoa, kuten kirjoja ja artikkeleita, hankkeeseen liittyvistä aiheista: muun muassa opiskelijoiden oppimis- ja työskentelyvalmiuksista, kielen ymmärtämisen perustaidosta, kielen merkityssisällöistä ja -suhteista, tiedonhankintaosaamisen mittaamisesta, loogisesta päättelystä ja ongelmanratkaisusta.

Minäpystyvyys – mitä ihmettä?

Kirjaston puoleen käännytään runsaan tietomäärän seulomisessa, tiedon ja juuri niiden oikeiden artikkeleiden ja asioihin kuuluvien liittymäkohtien löytämisessä. Meitä lähestytään ns. avainsanoin, jotka voivat olla myös englanniksi. Koska kirjaston tiedonhaun asiantuntijallekin aiheet ovat joskus hyvin erilaisia tai monimutkaisiakin, ennen tiedonhakua täytyy aihepiiriä avata itsellekin saatujen avainsanojen sekä myös tiedon tarvitsijan kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Tarkoituksena on tarkentaa aihetta siten, että lähdemme tiedon haussa oikeaan suuntaan alusta asti. Esimerkiksi englanninkielisten avainsanojen, kuten self-efficacy (minäpystyvyys), sekä aihepiiriin liittyvien yksityiskohtien kääntäminen englannista suomeksi osaltaan aloittaa tiedonhakuprosessin. Myös keskustelu case-tiedonhausta työkaverin kanssa virkistää välillä ajattelua, mikä monipuolistaa joskus hyvinkin vieraiden aiheiden tiedonhakua.

Asiantuntijakin oppii uutta

Kirjastosta osallistumme mielellämme erilaisten hankkeiden kirjallisten lähdeaineistojen, kuten tieteellisten artikkeleiden ja esimerkiksi tehtyjen seurantatutkimusten etsimiseen ja hyödyntämiseen, koska monipuolinen tiedonhaku osaltaan lisää myös kirjastoammattilaisen asiantuntijuutta ja tietämystä hyvinkin erilaisista asioista.

Tiedonhakutyö ei ole aina nopeaa, koska pieniin murusiin pilkotut aihepiirin osat pitää saada yhdistymään suuremmiksi kokonaisuuksiksi tiedonhakuprosessissa. Oikeaa tietoa oikeaan aihepiiriin on se apu, jota tutkija työssään voi hyödyntää. Tässä me kirjaston tiedonhaun osaajat voimme tarjota osaamistamme.

Tieto jatkuvassa kierrossa

Kirjaston ammattilaisten tiedonhakujen tulokset muokkautuvat tutkijoiden käsissä ja saavat julkisuutta, kun hankkeiden tulokset otetaan käyttöön. Näin tapahtui myös SUVAKE-hankkeen toteutumisessa.

Oppiminen jatkuu valmistumisen jälkeen
Kirjasto palvelee opiskelijaa myös valmistumisen jälkeen.

Kaikki tehty työ lisää merkittävästi osaltaan myös kirjaston tietopääoman hyödyntämistä yhteiseksi hyväksi. Yleisesti katsoen kirjaston roolista tiedonhakuprosesseissa lopputuloksena on, että tutkijoiden tekemät väitöskirjat julkistetaan ja opiskelijat saavat opinnäytteensä valmiiksi. He siirtyvät työelämään ja kehittävät työelämässä projekteja, joissa kirjasto jälleen voi olla tiedontarpeiden tukena. Ammattikorkeakoulun kirjasto palvelee myös valmistumisen jälkeen.

Kirjoittajat Raija Järvimäki ja Irina Vikman

SAMK Goes Paper!

Tadaa! Hyvää hankerintamalta: sähköisten kirjojen, e-kirjojen ja verkkoaineistojen kokoelmansa rinnalla SAMKin kirjasto jatkaa vahvaa panostustaan non-elektroniseen mediaan kartuttamalla merkittävästi p-kirjojen tarjontaansa.

Tunnetko jo p-kirjan?

P-kirja eroaa totutusta e-kirjasta varsinkin siinä, että kirjan teksti luetaan paperista eikä näytöltä. Paperilta luettaessa tekstiä ei ole tarpeen vierittää eikä zoomata samalla tavalla kuin näytöltä luettaessa. P-kirjassa on yleensä tiivis yhdestä reunasta kiinnitetty paperipino, josta papereita käännetään yksi kerrallaan esille ja samalla luetaan paperille painettu teksti. Kirja voi sisältää tekstin rinnalla visuaalisia elementtejä kuten värikuvia ja taulukoita. Kirjan ympärille kiertyvä paksumpi osa, kannet, voi olla varsin koristeellinen, jopa taideteos itsessään. Tämä video havainnollistaa kirjan lukemista.

Printed book, pBook, paperikirja tarvitsee vain harvoin tuekseen ulkopuolisia teknisiä ratkaisuja kuten latauslaitetta tai laajakaistayhteyttä, minkä vuoksi se sopii liikkuvan opettajan, oppijan ja kansalaisen tarpeisiin älypuhelimen rinnalle. Ja hei: varmuuskopiointi ei ole tarpeen, sillä tiedon katoamisen tai vahingoittumisen vaara on todella vähäinen.

Muistatko vielä? SAMK mukana jo vuonna 2010

Kerroin vuonna 2010 kokeilustamme p-kirjasta kirjastokäytössä. Varsinkin tentteihin lukevien opiskelijoiden palaute on ollut rohkaisevaa ja kannustaa jatkamaan.

100 vuotta – 100 sinivalkoista kansiota

Tietoasiantuntijoidemme työ p-aineistojen saatavuuden kehittämiseksi saa huhtikuun alussa jatkoa kaksivuotisen SAMK Goes Paper -hankkeen muodossa. Kirjaston kokoelmat karttuvat merkittävästi, kun koulutusalojen aihekokonaisuuksien suomen- ja englanninkieliset Wikipedia-artikkelit tulostetaan ja järjestetään käteviin rengaskansioihin Porin, Rauman, Kuninkaisten sekä Taidekoulun kampuskirjastoihin. Suomi100-juhlavuoden kunniaksi ensimmäiset 100 kansiota ovat tyylikkään sinivalkoisia.

Hanke liittyy saumattomasti opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeeseen tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Tosiaan, varmistaahan SAMK Goes Paper esteettömän pääsyn tietoon silloinkin, kun digitaalisten palvelujen hyödyntäminen on haasteellista tai kohtaa esteitä (akku!).

Odotan innolla 1.4. alkavaa pestiäni hankkeessa Senior Printout Ambassadorina (kuka näitä titteleitä oikein keksii?). Alkavalla viikolla nimitetään Metadata Ninja (!), jonka tehtäviin tulee sisältymään Wikipedia-artikkelikansioiden sisällönkuvailu osakohteineen kirjaston tiedonhakupalveluun sekä valtakunnalliseen metatietovarantoon.

Tehdään yhdessä paras SAMK Goes Paper!

Kerro, minkä Wikipedia-artikkelin juuri sinä, uskollinen lukijani haluaisit SAMKin kirjaston kokoelmaan luettavaksi. Kiitos, jos viet sanaa eteenpäin tägäämällä kuvan tulostamastasi Wikipedian artikkelista #samkgoespaper. Iloista kevään jatkoa!

 

Uutuuskirjoja
Kirjaston uutuushyllystä on helppo seurata hankkeen etenemistä. (kuva VGrigas/CC By-SA)